Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3209

Zarządzenie Nr 362/2014 z dnia 04.04.2014r w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Włodowice na czas nieobecności Wójta Gminy Włodowice

zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej