Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3206

Zarządzenie Nr 359/2014 z dnia 28.03.2014r w sprawie przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2013r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2013r.-31.12.2013r.

zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej