Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3045

Uchwała nr 265/XXXII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej