Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3031

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usług polegającej na opacowaniu dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Treść zaproszenia, wzór oferta, mapy, wzór wykazów i umowy znajduje się w załączniku poniżej.