Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2992

Uchwała Nr 4100/VII/189/2013 z dnia 3.12.13r. VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej.