Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2944

Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Kapeli Jurajskiej

Gmina Włodowice dn. 18 stycznia 2013r. podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. ”Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Kapeli Jurajskiej”, z zakresu małych projektów w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem operacji jest kultywowanie obrzędów, tradycji i zwyczajów oraz poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Włodowice. Projekt wpłynie na atrakcyjność i aktywność społeczności lokalnej i ponadregionalnej, promocję miejscowych zwyczajów i poprawę ogólnego wizerunku gminy.

Zakres projektu obejmuje zakup strojów dla Kapeli Jurajskiej (nakrycia głowy, koszule, kaftany, spodnie, buty), zakup instrumentów muzycznych (perkusja,  stelaż do bębna marszowego, banjo).
Realizacja operacji: 2013r.

Całkowity koszt operacji to: 15 617,29zł
Wielkość dofinansowania: 8 887,88 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.