Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2893

Oferta na realizację zadania publicznego pn. Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Rudnikach na cele rekreacyjne dla społeczności lokalnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.” Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Rudnikach na cele rekreacyjne  dla społeczności lokalnej”. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 01 sierpnia br. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi  należy  zgłosić  do  Sekretariatu  Urzędu  Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego pn.” Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Rudnikach na cele rekreacyjne dla społeczności lokalnej”.