Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2735

Uchwała Nr 4100/75/VII/2013 z dnia 16.04.2013r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej