Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2593

Uchwała Nr 4100/VII/13/2013 z dnia 22.01.2013r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.242.101 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 r. Gminy Włodowice

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej.