Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2592

Uchwała Nr 4100/VII/14/2013 z dnia 22.01.2013r. VII Składu Orzekajacego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Włodowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej.