Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2589

Uchwała Nr 4100/VII/160/2012 z dn. 30.11.2012r. VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2013-2026

Uchwała znajduje się w załączniku poniżej.