Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2571

Protokół z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Treść protokołu znajduje się w załączniku poniżej.