Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/2113

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym do celów użytkowych oraz stawki czynszu za dzierżawę gruntu mienia komunalnego pod działalność gospodarczą

treść zarządzenia znajduje się w załączniku poniżej