Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1347

Uchwała Nr 114/XIV/2012 z dnia 25.04.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2012 roku

Treść uchwały w załączniku