Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1271

Tworzenie Izby Tradycji i Pamięci w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach

Gmina Włodowice realizuje podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Tworzenie Izby Tradycji i Pamięci w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach” , z zakresu małych projektów w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres projektu obejmuje remont i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego pod Izbę Tradycji i Pamięci.
Głównym celem operacji jest rozwijanie aktywności lokalnej przez kształtowanie świadomości historycznej i kultywowanie tradycji oraz bazy materiałowej. W ramach projektu zostanie utworzona Izba Tradycji i Pamięci w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.
Realizacja operacji: 2012r.

Szacunkowy koszt całkowity operacji to: 7 416,25 zł.
Wielkość dofinansowania według umowy przyznania pomocy to: 4 255,22 zł., nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.