Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1230

Uchwała Nr 4100/VII/218/2011 z dnia 6.12.2011r. VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 525.045 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej