Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1229

Uchwała Nr 4100/VII/217/2011 z dnia 6.12.2011r. VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej