Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1036

Kontrola wykorzysztania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej w III kwartale 2008 r. kontroli nr P/08/001

treść protokołu znajduje się w załączniku poniżej