Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/1030

Uchwała Nr 4100/VII/183/2010 z dnia 13.12.2010r. VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prog. finansowej na lata ...

treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej