Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicesobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA NR 107/XV/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie stycji Budowa wodociągu Morsko - Rzędkowice w wysokości 80 000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

Strona główna » XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r » UCHWAŁA NR 107/XV/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie stycji Budowa wodociągu Morsko - Rzędkowice w wysokości 80 000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

UCHWAŁA NR 107/XV/2004
RADY GMINY we WŁODOWICACH
z dnia 24.05.2004r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu Morsko - Rzędkowice” w wysokości 80 000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i „e” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 2 pkt. 3, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§1

Zaciągnąć kredyt (długoterminowy) w wysokości 80 000,00zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji: „Budowa wodociągu Morsko - Rzędkowice”.
Bankiem obsługującym w/w kredyt będzie Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Częstochowie, ul. Jana Pawła II 54; 42-200 Częstochowa.

§2

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami będzie następować z dochodów budżetu gminy w latach 2004-2008.

§3

Zabezpieczenie spłaty zaciągniętego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie kredytu preferencyjnego wraz z odsetkami stanowi weksel in blanco.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/Ryszard Biały/

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2004-05-26 11:05:58.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2004-05-26 11:05:58.
czytano: 863 razy, id: 86
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-03
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2010-12-14
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2004-05-26
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2019