Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dofinansowanie projektu Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Dofinansowanie projektu Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach

Dofinansowanie projektu
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 ,w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.2. Gospodarka odpadami.

2 września 2009 r. Gmina Włodowice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w wyniku której otrzyma dofinansowanie:
85% - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego tj. 600.981,90 zł.
15% - środki własne Gminy tj. 106.055,63 zł.
Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 707.037,53 zł.
Na terenie przewidzianego do zamknięcia składowiska odpadów planuje się wykonanie robót rekultywacji technicznej i biologicznej. Prace te będą poprzedzone robotami przygotowawczymi polegającymi na uformowaniu i zagęszczeniu zdeponowanych odpadów. Po uformowaniu odpady zostaną przykryte następującymi warstwami rekultywacyjnymi:
- Wyrównawcza,
- Uszczelniająca,
- Drenażowa,
- Rekultywacyjna.
Poszczególne warstwy zostaną wykonane z materiałów, które zapewnią trwałą i skuteczną rekultywacje składowiska. Po uformowaniu bryły składowiska i naniesieniu warstw, teren zostanie poddany rekultywacji biologicznej, która polegać będzie na obsianiu czaszy składowiska mieszanką traw i roślin motylkowych. Ma to na celu zabezpieczenie czaszy składowiska przed erozją wodną i wietrzną, ograniczenie spływu powierzchniowego i zmniejszenie negatywnych walorów estetycznych bryły składowiska, a także wprowadzenie roślin pionierskich. W wyniku rekultywacji zlikwidowane zostanie zagrożenie dla środowiska naturalnego, a teren po byłym składowisku stanie się atrakcyjny przyrodniczo.

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007-2013”.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2014-12-11

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2009-09-29

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2009-09-29

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.