Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Informacja - zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu i środkami komunikacji publicznej

Strona główna » Aktualności » Informacja - zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu i środkami komunikacji publicznej


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy we Włodowicach informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) obowiązkiem gminy jest:
a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
b) zapewnienie dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
c) zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
Wykonanie zadania gminy można powierzyć ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym. Rodzic, opiekun, opiekun prawny mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły, do której dziecko uczęszcza pod warunkiem złożenia wniosku do Urzędu Gminy we Włodowicach oraz podpisania umowy pomiędzy wójtem, a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi.
Druk wniosku dostępny jest na stronie
www.wlodowice.bip.jur.pl

Wójt Gminy Włodowice
Krzysztof Szlachta


Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:50:15.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2009-08-11 11:50:15.
czytano: 682 razy, id: 832
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-06-05
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2009-08-11
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2009-08-11
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020