Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2021 rok.

Wyświetl stronę główną » Raport o stanie Gminy » ZAPROSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2021 rok.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włodowice,

     Zgodnie z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.559 ) Wójt Gminy Włodowice w terminie do 31 maja 2022r. przedłożył Radzie Gminy Włodowice Raport o stanie Gminy Włodowice za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Włodowice w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Włodowice.
    Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Sesja Rady Gminy Włodowice, na której przeprowadzona będzie debata nad Raportem odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. o godz.10⁰⁰ w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Włodowice (sala nr 27, II piętro).
    W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Włodowice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Włodowice. Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.    W związku z powyższym zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do wtorku 28 czerwca 2022r. (do godz.15.00). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
    Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu),
2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice (sekretariat pokój nr 21, I piętro).
Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od poniedziałku  do piątku od 7.00 – 15.00.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Ibek

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-06-08

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-06-08

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-06-08

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.