Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2020 rok

Wyświetl stronę główną » Aktualności » ZAPROSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2020 rok

ZAPROSZENIE
do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2020 rok.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włodowice,

     Zgodnie z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) Wójt Gminy Włodowice w terminie do 31 maja 2021r. przedłożył Radzie Gminy Włodowice Raport o stanie Gminy Włodowice za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Włodowice w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Włodowice. 
    Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Sesja Rady Gminy Włodowice, na której przeprowadzona będzie debata nad Raportem odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021r. o godz.10⁰⁰ w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Włodowice (sala nr 27, II piętro). 
    W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Włodowice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Włodowice. Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W związku z powyższym zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do wtorku 15 czerwca 2021r. (do godz.15.00). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. 
Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
(decyduje data wpływu do urzędu),
2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 34 315-30-01, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z trwającą pandemią Covid – 19,
3) poprzez pozostawienie zgłoszenia w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Włodowice.
Zgłoszenia w sposób wskazany w pkt 2 i 3  można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku  do piątku w godz. od 7.00 – 15.00. 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Stanisław Ibe

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-06-01

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-06-01

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-06-01

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.