Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko - etap I

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko - etap I

Gmina Włodowice dnia 04.03.2021r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko – etap I” w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Hucisko.

Wartość wskaźnika, którego osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km]: 3,234.

Zakres operacji:
I. Koszty inwestycyjne:
1. Roboty ziemne,
2. Roboty montażowe,
II. Koszty ogólne:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Nadzór autorski,
3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
4. Nadzór inwestorski.

Szacunkowy całkowity koszt operacji to: 1 575 152,21 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 280 611,55 zł
Wysokość dofinansowania EFRROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych): 814 853,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-05-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-05-19

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.