Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dotacja na zabytki

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Dotacja na zabytki

Podtytuł: INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁODOWICE o możliwości ubiegania się w 2021 roku o dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Włodowice.

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom, które  łącznie  spełniają  następujące  kryteria:

1.    znajdują  się  na  stałe  na  obszarze  Gminy  Włodowice;
2.    są  dostępne  publicznie;
3.    posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla  mieszkańców  Gminy  Włodowice;
4.    są wpisane do  rejestru  zabytków;
O dotację na w/w cel może ubiegać się każdy  podmiot  będący  właścicielem  lub posiadaczem  zabytku, a także  podmiot, który  do  tego  zabytku  posiada  tytuł  prawny  wynikający   z  użytkowania  wieczystego, ograniczonego  prawa  rzeczowego, trwałego  zarządu albo  stosunku  zobowiązaniowego.
Dotacja  na  prace  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  może  finansować  nakłady  wymienione w § 2 pkt 2 Uchwały  nr 114/XVII/2008 Rady  Gminy  Włodowice  z  dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie : określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich, restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.
Termin: wniosek wraz z kompletną  dokumentacją  należy  złożyć  zgodnie z załączonym  formularzem do dnia 12.03.2021r. do  Wójta  Gminy  Włodowice w  Urzędzie  Gminy  Włodowice,   ul. Krakowska 26.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w 2021 roku:
25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).
W  załączeniu:
–    Uchwała nr 114/XVII/2008  Rady  Gminy  Włodowice  z  dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie : określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich, restauratorskich lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym do rejestru  zabytków.
–    Formularz - Wniosek  o  udzielenie  ze  środków  gminy  Włodowice  dotacji  na  prace konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków; 

 Wójt  Gminy  Włodowice
  Adam B. Szmukier


Włodowice, 25.02.2021r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-02-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-02-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-02-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-02-25

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.