Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie - nabór na kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Ogłoszenie - nabór na kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Wójt Gminy Włodowice – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach
od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020r.

I.    WYMAGANIA
Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
II.    HARMONOGRAM ZADAŃ
1. 3 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów
2. 3 sierpnia - 13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
3. 1 października do 30 listopada 2020r. przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego
Rachmistrz spisowy w czasie pracy będzie posługiwał się urządzeniem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

III.    TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:   od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

IV.    WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kwestionariusz zgłoszenia na rachmistrza terenowego do PSR (załączniki nr 1).
2. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych (załącznik nr 2).
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781) (załącznik nr 4).

V.    MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020” w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu),
2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 34 315-30-01, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z trwającą pandemią Covid – 19,
3) poprzez pozostawienie zgłoszenia w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Włodowice.
Zgłoszenia w sposób wskazany w pkt 2 i 3  można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.00 – 15.00
- środa od 7.00 – 13.00 ( z uwagi na przeprowadzaną w tym dniu dezynfekcję budynku ).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-06-22

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-06-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-06-16

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.