Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE

„Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE”
 
Gmina Włodowice dnia 31 marca 2020r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 604 147,68 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 373 572,40 zł, w tym:

  • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 317 536,54 zł
  • wkład własny w wysokości 56 035,86 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Włodowice, tj. budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28.

W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropu i stropodachu, wymianę okien, drzwi, a także wymianę systemu grzewczego.

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 29 marca 2021r. (na podstawie umów z wykonawcami, powykonawczo) wartości przedstawiają się następująco:

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 520 980,46 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 302 404,05 zł, w tym:

  • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 257 043,45 zł
  • wkład własny w wysokości 45 360,60 zł

Kwota refundacji dla projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (po uwzględnieniu dochodu dotyczącego złomu) wynosi: 255 258,44 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, co przyczynia się do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Włodowice, a w szczególności do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji inwestycji następuje zmniejszenie się emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszenie się zużycia energii.

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-05-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-05-15

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.