Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II”

Gmina Włodowice dnia 06 marca 2020r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii - ZIT”
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3 367 322,96 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 3 102 758,50 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 637 344,73 zł
•    wkład własny w wysokości 465 413,77 zł

Przedmiotem projektu jest i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 312 budynkach znajdujących się na terenie Gminy Włodowice.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:
•    Góra Włodowska
•    Hucisko
•    Kopaniny
•    Morsko
•    Parkoszowice
•    Rudniki
•    Rzędkowice
•    Skałka
•    Włodowice
•    Zdów.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Włodowice.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
Gmina Włodowice, w dniu 10.03.2020r. zawarła umowę z Wykonawcą DOMOTERMIKA  Kwidzyn, na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II".

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 26 listopada 2020r. (na podstawie umów z wykonawcami, powykonawczo) wartości przedstawiają się następująco:
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3 198 377,40 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2 955 260,48 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2 511 971,42 zł
•    wkład własny w wysokości 443 289,06 zł

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Włodowice za sprawą montażu instalacji OZE w 312 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Włodowice.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-03-18

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.