Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór do Rady Seniorów Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Nabór do Rady Seniorów Gminy Włodowice

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków
Rady Seniorów Gminy Włodowice na kadencję 2020 – 2024.

Na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Włodowice, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 74/X/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Włodowice oraz nadania jej Statutu
 
Wójt Gminy Włodowice
ogłasza nabór kandydatów na członków
Rady Seniorów Gminy Włodowice na kadencję 2020 – 2024.

1. Nabór prowadzony jest w terminie od 13 lutego do 26 lutego 2020r.
2. Rada Seniorów Gminy Włodowice składa się z 9 osób.
3. Członkowie Rady powoływani są przez Wójta w drodze zarządzenia na podstawie przyjętych zgłoszeń.
4. Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez podmioty działające na rzecz osób starszych przyjmowane są na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5. Zgłoszenia pozostałych kandydatów przyjmowane są w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. Druki zgłoszeń oraz treść Statutu Rady Seniorów Gminy Włodowice dostępne są na stronie internetowej Gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.wlodowice.pl  oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice. 
7. Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata.
8. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice ( pokój nr 21, I piętro )
w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice ( decyduje data wpływu
zgłoszenia do urzędu ).
9. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.
 
Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-03-10

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-02-12

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.