Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OGŁOSZENIE

Podtytuł: o złożeniu wniosku , wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)  Wójt Gminy Włodowice zawiadamia, że na złożony wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych S3 z utworów serii węglanowej triasu na terenie Rozlewni Wód „JURA-SKAŁKA” w Skałce, przy ul. Świerkowej 31, dz. ewid. 47 obręb Rudniki”.

Organem właściwym do wydania ww decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska   oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z  art. 64 pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi organami:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Sieradzu

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  po uzyskaniu wymaganych opinii oraz  ewentualnych uzgodnień pomocniczych.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice, miejscowościach Rudniki i Skałka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice. 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-05-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-05-13

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.