Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Podtytuł: o złożeniu wniosku , wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)  Wójt Gminy Włodowice zawiadamia, że na złożony wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych S3 z utworów serii węglanowej triasu na terenie Rozlewni Wód „JURA-SKAŁKA” w Skałce, przy ul. Świerkowej 31, dz. ewid. 47 obręb Rudniki”.

Organem właściwym do wydania ww decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska   oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z  art. 64 pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi organami:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Sieradzu

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  po uzyskaniu wymaganych opinii oraz  ewentualnych uzgodnień pomocniczych.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice, miejscowościach Rudniki i Skałka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice. 

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-05-13.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:18:14.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-05-13 13:18:14.
czytano: 76 razy, id: 5970
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-13
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-05-13
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020