Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Protokół z konsultacji projektu dokumentu

Strona główna » Konsultacje społeczne » Protokół z konsultacji projektu dokumentu

Podtytuł: AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zm.), Wójt Gminy Włodowice poinformował o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.  „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.

Termin  o  możliwości  zapoznania  się  z  ww  projektem  Planu  oraz  składaniu  uwag i wniosków 
w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym ustalono od 09.04.2019r. do 02.05.2019r. w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl
W wyżej podanym terminie nie złożono żadnej uwagi ani wniosku.
Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Włodowice. Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Kategoria główna artykułu to: Konsultacje społeczne.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-05-08.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:49:07.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-05-08 07:49:07.
czytano: 86 razy, id: 5956
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-08
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-05-08
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-05-08
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020