Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Podtytuł: informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.„AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”

Włodowice dn.08.04.2019r.

R.V.6232.014.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁODOWICE

    Na podstawie art. 48 ust.1 oraz ust.4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081),  informuję o odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.„AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.
Działając na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.410.38.2019.AOK z dn. 11.02.2019r. Uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.
Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz.59), art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081z późn.zm.),
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS-NZ.042.5.2019 z dn. 08.02.2019r. uznał za zasadne odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-05-08

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-04-10

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-04-10

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.