Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Strona główna » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Podtytuł: informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.„AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”

Włodowice dn.08.04.2019r.

R.V.6232.014.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁODOWICE

    Na podstawie art. 48 ust.1 oraz ust.4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081),  informuję o odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.„AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.
Działając na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.410.38.2019.AOK z dn. 11.02.2019r. Uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.
Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz.59), art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081z późn.zm.),
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS-NZ.042.5.2019 z dn. 08.02.2019r. uznał za zasadne odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-04-10.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-04-10 09:44:35.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-04-10 09:44:35.
czytano: 492 razy, id: 5919
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-08
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-04-10
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020