Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Strona główna » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Podtytuł: Wójt Gminy Włodowice informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”

 

Włodowice dn.08.04.2019r.

R.V.6232.014.2019


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁODOWICE


   Na podstawie art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081), Wójt Gminy Włodowice informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem Programu, dodatkowymi dokumentami oraz składaniu uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w dniach od 09.04.2019r. do 02.05.2019r. w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl
Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie  Gminy  Włodowice  ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice   (pok. nr 28, II p.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-04-10.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-04-10 09:39:56.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-04-10 09:39:56.
czytano: 461 razy, id: 5918
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-08
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-04-10
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020