Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do składania ofert na wykonania badań monitoringowych w 2018r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert na wykonania badań monitoringowych w 2018r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej we Włodowicach

Włodowice dn.24.05.2018r.

OGŁOSZENIE

     Gmina Włodowice, 42-421 Włodowice ul. Krakowska 26 zaprasza do składania  ofert na wykonania badań monitoringowych w 2018r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej we Włodowicach.


1. Zakres prac obejmuje:
I tura:

a) wielkość przepływu wód powierzchniowych i skład wód powierzchniowych,
b) badanie poziomu i składu wód podziemnych prowadzone w sieci piezometrów  – 3 próby,
c) objętość wód odciekowych i skład wód odciekowych,
d) emisja gazu składowiskowego i skład gazu składowiskowego,
e) opracowanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, składowiskowego – 3 próby, opracowanie oceny skuteczności systemu odgazowania składowiska,
f) pomiar osiadania powierzchni składowiska.      
g) opracowanie dokumentacji półrocznej – 2 egz.,
II tura:
a) wielkość przepływu wód powierzchniowych i skład wód powierzchniowych,
b) badanie poziomu i składu wód podziemnych prowadzone w sieci piezometrów  – 3 próby,
c) objętość wód odciekowych i skład wód odciekowych,
d) emisja gazu składowiskowego i skład gazu składowiskowego,
e) opracowanie dokumentacji rocznej – 2 egz.
Termin wykonania prac: I tura do 05.07.2018r. , II tura do 15.12.2018r.

2. Cenę za wykonanie badań należy podać netto + Vat = brutto.
    Do oferty można dołączyć referencje.

3. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną: urzad@wlodowice.pl

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie.

5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

6. Termin składania ofert: do 6 czerwca 2018r. do godz.15°° - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26,  42-421 Włodowice, pokój nr 28 w dniu 07.06.2018 roku o godz. 10°°.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice, tel. 34 315 30 01 wew. 108.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-11

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-24

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.