Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 RGW z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz ...

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 RGW z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz ...

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

1.Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z zarządzeniem Nr 324/2018 Wójta Gminy Włodowice z dnia 29.01.2018 r. w okresie od dnia 29 stycznia 2018 r. do 5 luty 2018 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

2.Forma przeprowadzonych konsultacji:
Na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice  zostało umieszczone ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Projekty uchwał zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice oraz zostały umieszczone na stronie internetowej gminy Włodowice. W ogłoszeniu podano termin zgłaszania opinii na piśmie.

3.Wyniki konsultacji:
Projekt uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia -  brak uwag.
Wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia zostaną przekazane  Radzie Gminy Włodowice.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-02-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-02-06

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.