Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

1. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z zarządzeniem Nr 306/2017 Wójta Gminy Włodowice z dnia 10.11.2017 r. w okresie od dnia 10 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

2. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice  zostało umieszczone ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Projekty uchwał zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice oraz zostały umieszczone na stronie internetowej gminy Włodowice. W ogłoszeniu podano termin zgłaszania opinii na piśmie.

3. Wyniki konsultacji:
Projekt uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej -  brak uwag.

Wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej zostaną przekazane  Radzie Gminy Włodowice.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

 

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-11-24

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-11-24

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.