Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Konsultacje
projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


      Zarządzeniem Nr 297/2017 z dnia 21.03.2017r. Wójt Gminy Włodowice ustalił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
   
Czas rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 22.09.2017r. a zakończenia na dzień 28.09.2017r.
     Celem konsultacji jest zapoznanie z projektem uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczony jest w pliku na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice.
     Uwagi można zgłaszać na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice (pok. nr 21, I piętro), w Biurze Obsługi Rady Gminy ( pok. nr 13, I piętro ), pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu).

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-09-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-22

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.