Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 284/ 2017 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Włodowice obowiązującego od dnia 1 września 2017 r.

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Zarządzenie Nr 284/ 2017 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Włodowice obowiązującego od dnia 1 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 284/ 2017
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie planu sieci publicznych  szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Włodowice obowiązującego od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r; poz. 60)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice oraz obwody publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice od 1 września 2017 r. zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włodowice oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włodowice  od 1 września 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia  powierza się dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włodowice.

§ 4.

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Włodowice oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-07-18

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2017-07-18

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2017-07-18

Dodanie artykułu - admin

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.