Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały RGW w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice ...

Wyświetl stronę główną » Aktualności » PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały RGW w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice ...

Włodowice, dnia  27.03.2017r.

PROTOKÓŁ
z dnia 27.03.2017

dotyczący przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice  i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej  liczby punktów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem nr 260/2017 z dnia 17.03.2017r. Wójt Gminy Włodowice ogłosił przeprowadzenie w dniach od 17.03.2017r. do 24.03.2017r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice  i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej  liczby punktów.
Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wyniki konsultacji:
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Włodowice nie wpłynęła żadna uwaga od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Włodowice.
Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-03-28

Dodanie artykułu - Angelika Radosz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.