Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIA - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Rzędkowicach zabudowanej polem namiotowym o 26 stanowiskach obozowania łącznie 95 miejsc noclegowych

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIA - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Rzędkowicach zabudowanej polem namiotowym o 26 stanowiskach obozowania łącznie 95 miejsc noclegowych

Wójt Gminy Włodowice
ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 130 pow. 0,4720 ha położonej w Rzędkowicach uregulowanej w KW Nr CZ1M/00051797/7 zabudowanej polem namiotowym o 26 stanowiskach obozowania łącznie 95 miejsc noclegowych.

W skład pola namiotowego wchodzi:

  • budynek higieniczno sanitarny o pow. zabudowy 90,00m², powierzchni użytkowej 71,65m²,
  • zadaszona zmywalnia naczyń wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną wraz z urządzeniami (zlewozmywak dwukomorowy 4kpl., podgrzewacz wody 1szt).
  • kanalizacja zewnętrzna i przyłącze wodociągowe: instalacja kanalizacyjna z rur PCV fi 160mm długości 81,00mb, przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE fi 50mm długości 87mb, studnie rewizyjne 4 szt. zbiorniki żelbetowe na ścieki 2 szt.
  • obudowana kabina sanitarna typu TOI-TOI z drzwiami i otwieraną tylną ścianą z drewna iglastego. Wymiary 1,70x2,60x 3,0. Szerokość obudowy 1,70m głębokość do wejścia 2,60m wysokość do szczytu dachu 3,0m, wysokość ścian 2,20m.konstrukcja z drewna iglastego okrągłego fi 20 cm dach dwuspadowy kryty deskami grubości 2,5cm na zakładkę.
  • zadaszenia z drewna iglastego impregnowanego ogniochronem i drewnochronem kolorowym. Wymiary: szerokość u podstawy 2,10m dł. u podstawy 3,00m, wysokość do szczytu dachu  3,50m stoły i ławy z bali grubości 5cm i dł. 3,00m. Konstrukcja z drewna iglastego okrągłego korowanego fi 10cm, dach dwuspadowy kryty deskami grubości 2,5cm na zakładkę - 2 komplety.
  • parking przed recepcją o pow. 200m² o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm i krawężnikiem betonowym,
  • chodnik przy budynku szerokości 1,60m i opaską przy budynku szerokości 0,50m z kostki bordowej gr. 6cm o pow. 49,52m² z obrzeżem betonowym,
  • drogę wewnętrzną, parkingiem i placem pod kontener na śmieci z betonowych elementów ażurowych typu "krata" 60x40x10cm. o szerokości 3,0m z rozszerzeniem do 4,0m przy bramie o pow. 432,0m²,
  • ogrodzenie z siatki ślimakowej ocynkowanej wys. 1,40m z drutu gr. 3mm i oczka 50x50mm na słupkach z profili stalowych zamkniętych 65x65x4 zabetonowanych w gruncie z cokołem ogrodzenia z płyt betonowych żelbetowych 200x30x5cm długości 297mb z bramą stalową w formie pionowych prętów z kątowników 20x20x3 na konstrukcji nośnej z profili stalowych zamkniętych 100x100x5mm zabetonowanych w gruncie o pow. 14,72m².  Trawiaste boisko do siatkówki i zadrzewione pole wzdłuż ogrodzenia,
  • oświetlenie pola namiotowego, 27szt. głowic kablowych, tabliczki bezpiecznikowe, 5szt. lamp oświetleniowych na słupach z wyciągnięciem kabli, 8szt. punktów poboru energii.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi - 150,00zł + 23%VAT.
Ponadto dzierżawca ponosić będzie  koszty: zużycia wody, energii, wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości oraz koszty bieżącej konserwacji.
Wadium 10% ceny wywoławczej - 15,00 złotych w formie pieniężnej.
Sposób zagospodarowania - prowadzenie pola namiotowego.
Okres trwania dzierżawy do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
Termin płatności czynszu - czynsz płatny miesięcznie do 15 każdego miesiąca.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu pisemnym aneksem do umowy, zaś w przypadku nie wyrażenia zgody na takie podwyższenie przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku w sali narad na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 o godzinie 10.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem "przetarg na pole namiotowe" w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr 97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny w terminie do 19.04.2017r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Włodowice
.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Włodowice z dnia 15.06.2015r w sprawie ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu Gminy Włodowice na okres do 3 lat.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty  czynszu dzierżawnego nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy w terminie określonym powyżej wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Włodowice.
W sprawach nie uregulowanych w Zarządzeniu stosuje się Kodeks Cywilny.
Oferenci mogą zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 28 II piętro.
Dodatkowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice lub pod nr telefonu /34/3153001, 3153030 wewn.108) lub pocztą elektroniczną e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl w godzinach pracy urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl   

Włodowice dnia 20.03.2017r.

Informacje

Rejestr zmian

2017-04-28

Edycja artykułu - Angelika Radosz

2017-03-21

Edycja artykułu - Angelika Radosz

2017-03-21

Dodanie artykułu - Angelika Radosz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.