Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości mienia komunalnego gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości mienia komunalnego gminy Włodowice

Włodowice dnia  04.01.2017r

Urząd Gminy Włodowice  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości mienia komunalnego gminy Włodowice.

Postępowanie stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póź. zm.) wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 EURO.

1. Przedmiot  zamówienia :
1). Wykonanie  operatu szacunkowego  określającego  wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej  obejmującej
a)   1 działkę,
b)  każdą następną.
2). Wykonanie operatu szacunkowego określającego  wartość rynkową nieruchomości gruntowej  zabudowanej:
a) budynkiem mieszkalnym,
b) budynkiem usługowym.
3). Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości lokalowej mieszkalnej.
4). Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości lokalowej .

2. Zawartość oferty :
  Oferta winna zawierać :
  Cenę netto oraz cenę brutto
  Przewidywany termin wykonania zlecenia.

Oferty należy składać  do 19.01.2017 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 pok.nr.28, tel. (34) 3153001, 3153030 wew. 108 w godzinach pracy Urzędu.

Informacje

Rejestr zmian

2017-01-24

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-04

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-04

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.