Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek położonych w Hucisku celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi ulicy Modrzewiowej i Jodłowej.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek położonych w Hucisku celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi ulicy Modrzewiowej i Jodłowej.

Włodowice dnia  12.07.2016r

R.V. 6831.014.2016

Urząd Gminy Włodowice  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek o numerach geodezyjnych 11/2, 12/2, 567/1, 567/2, 14/2, 15/3, 177, 178, 179, 180, 181, 182/2, 191/2, 186/4, 185/2, 270, 271, 272, 273, 276, 282, 164/6, 164/7, 164/3, 164/13, 164/14, 165/4, 165/3,  169/2, 168/2, 168/1, 167/2, 120/2, 132, 130 położonych w Hucisku oraz działek nr 193, 195, 196 położonych w Rzędkowicach  celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi  ulicy Modrzewiowej i Jodłowej.

Podziału należy dokonać zgodnie z załączonym projektem  przebudowy drogi ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w miejscowości Hucisko.

Postępowanie stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.) wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO.

1 Przedmiot  zamówienia :
Wykonanie podziału działek o numerach geodezyjnych 11/2, 12/2, 567/1, 567/2, 14/2, 15/3, 177, 178, 179, 180, 181, 182/2, 191/2, 186/4, 185/2, 270, 271, 272, 273, 276, 282, 164/6, 164/7, 164/3, 164/13, 164/14, 165/4, 165/3, 169/2, 168/2, 168/1, 167/2, 120/2, 132, 130  położonych w Hucisku oraz działek nr 193, 195, 196 położonych w Rzędkowicach  celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi  ulicy Modrzewiowej i Jodłowej.

Podziału należy dokonać zgodnie z załączonym projektem  przebudowy drogi ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w miejscowości Hucisko.

2. Zawartość oferty :
Oferta winna zawierać :
Cenę netto oraz cenę brutto
Przewidywany termin wykonania zlecenia.

Oferty należy składać  do 26.07.2016roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 pok.nr.28  tel. (34 3153001, 3153030 wew. 108)  w godzinach pracy Urzędu.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2016-08-08

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-07-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-07-14

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-07-14

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-07-14

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.