Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice

Konsultacje
projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 5 marca 2015r. ustaliłem przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czas rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 6 marca 2015r. a zakończenia na dzień 13 marca 2015 r.
Celem konsultacji jest  zapoznanie  się z projektem uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice.
Projekt uchwały zamieszczono  w plikach na stronie BIP oraz wyłożono do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice.
Uwagi można  zgłaszać na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice (pok. nr 18 I piętro), w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. nr 11, I piętro), pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-03-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-03-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-03-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-03-06

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2015-03-06

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.