Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE - składanie ofert na wykonanie opracowania pn. AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 R

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OGŁOSZENIE - składanie ofert na wykonanie opracowania pn. AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 R

Włodowice dn.09.02.2015r.

OGŁOSZENIE

Gmina Włodowice z siedzibą w Urzędzie Gminy we Włodowicach, 42-421 Włodowice ul. Krakowska 26 zaprasza do składania  ofert na wykonanie opracowania pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.
Zakres prac: zgodnie z przepisami prawa.
Proszę o podanie terminu wykonania Programu.
Cenę za wykonanie Programu należy podać: netto + Vat = brutto.
Do oferty można dołączyć referencje.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice, tel. 34 315 30 01 wew. 108.

Termin składania ofert: do 17 luty 2015r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (pok. nr 18) pisemnie, osobiście lub na adres e-mail urzad@wlodowice.pl

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Informacje

Rejestr zmian

2015-03-02

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-02-09

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-02-09

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.