Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej

Gmina Włodowice dn. 20 sierpnia 2014r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. ”Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej”, w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i gości oraz poszerzenia oferty turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych, estetycznych oraz wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej gminy oraz obszaru LGD.

Zakres operacji obejmuje roboty budowlane dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej”, na działkach nr 2094/3, 2094/2 poprzez:
1) naprawę lub wymianę nawierzchni i obrzeży alejek parkowych;
2) wymianę urządzeń sportowych na boiskach;
3) wymianę części ogrodzenia;
4) budowę lub wymianę balustrad;
5) naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej;
6) naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej;
7) usunięcie zdegradowanej zieleni i uporządkowanie terenu;
8) budowę elementów małej architektury.

Całkowity koszt operacji to: 78 320,86 zł
Wielkość dofinansowania EFRROW to: 50 940 zł,
Realizacja operacji: 2014r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacje

Rejestr zmian

2020-05-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-12-16

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.