Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice

Gmina Włodowice dn. 18.07.2014r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej  poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej  w Gminie Włodowice”, z zakresu małych projektów w ramach osi 4 „Leader” działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR. Operacja pozwoli na wyeksponowanie walorów przyrodniczych oraz historycznych Gminy Włodowice, a jednocześnie, poprzez stworzenie miejsc postojowych, pozwoli na podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej regionu. Operacja poprzez stworzenie punktów informacji turystycznej przyczyni się do poprawy wizerunku, promocji oraz podniesienia jakości życia na wsi.

Realizacja operacji ma na celu budowę małej infrastruktury turystycznej polegającej na wykonaniu i zabudowie  tablic informacyjno-turystycznych, ławek, koszy, stojaków na rowery w 10 miejscowościach na obszarze gminy Włodowice tj. Góra Włodowska, Hucisko, Kopaniny, Skałka, Morsko, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Zdów, Włodowice.

Całkowity planowany koszt operacji to: 34 142,70 zł
Wielkość dofinansowania EFRROW: 22 274,40 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
   
Realizacja operacji: 2014r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacje

Rejestr zmian

2020-05-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-12-16

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.