Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Rejestry i ewidencje » Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Włodowice

1. Referat Organizacyjny

 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr udzielonych na wniosek informacji publicznych.
 • Ewidencja pracowników.
 • Ewidencja delegacji służbowych.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Rejestr uchwał Rady Gminy.
 • Rejestr uchwał Rady Gminy stanowiących akty prawa miejscowego.
 • Rejestr zarządzeń Wójta.
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 • Rejestr pieczęci biurowych.
 • Rejestr umów dzierżawy zawieranych pomiędzy rolnikami indywidualnymi.
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Książka kontroli zewnętrznych.


2. Referat  Spraw Obywatelskich

 • Rejestr zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej.
 • Rejestr wyborców.
 • Ewidencja ludności.


3. Urząd Stanu Cywilnego

 • Rejestr aktów stanu cywilnego.


4. Referat Finansowo – Księgowy

 • Rejestr umów i porozumień.
 • Rejestr zakupu i sprzedaży ( VAT ).
 • Rejestr środków trwałych.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń.
 • Rejestr wniosków sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku.
 • Rejestr decyzji.
 • Rejestr postanowień.
 • Rejestr odwołań od decyzji podatkowych.
 • Rejestr przypisów i odpisów podatków.
 • Rejestr upomnień.
 • Rejestr tytułów wykonawczych.
 • Rejestr przypisów i odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Ewidencja wniosków o zwrot  podatku akcyzowego.


5. Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

 • Rejestr przetworzonych wniosków CEIDG w wersję elektroniczną i przesłania ich do Centralnej Ewidencji.
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, rejestr zezwoleń jednorazowych.
 • Rejestr wydanych decyzji o naliczeniu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości przy jej zbyciu ( renta planistyczna ).
 • Rejestr wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminy.
 • Rejestr podań dotyczących zmiany przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rejestr wydawanych decyzji na zajęcie pasa drogowego.


6. Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Rejestr działalności regulowanej.
 • Rejestr nieruchomości mienia komunalnego.

Informacje

Rejestr zmian

2014-04-08

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.