Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceponiedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

imieniny: Bianka, Borys

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt  Gminy  Włodowice  na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie :
- podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku;


1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1)nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
2)nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),
3)korzystają z pełni praw publicznych,
4)posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 16  kwietnia 2013 r. do godz.15.00  osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice  lub  za  pośrednictwem  poczty  na  adres:Urząd  Gminy  Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wójt  Gminy  Włodowice powołuje do Komisji Konkursowej osoby  zgłoszone  w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wójt Gminy Włodowice
 Adam B. Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2013-04-09.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:33:41.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2013-04-09 14:33:41.
czytano: 709 razy, id: 2719
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-04-18
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2013-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2013-04-09
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020