Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WŁODOWICE W OBIEKTYWIE

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » WŁODOWICE W OBIEKTYWIE


Tytuł projektu:   „Włodowice w obiektywie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu:

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania:
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Włodowice zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.05.00-24-630/11-00 w dn.  26.09.2012r.

Planowany termin realizacji projektu w okresie od stycznia 2013 r.  do czerwca 2013 r.

Planowany budżet projektu wynosi: 45.110,00 zł.
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
płatność ze środków europejskich –  85%,
dotacja celowa z budżetu krajowego  –  15%.

Projekt obejmuje: cykl warsztatów fotograficzno – graficznych, wystawę fotograficzną przedstawiającą walory Gminy Włodowice oraz foto-kalendarz Włodowice z perspektywy młodego fotografa.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu gminy Włodowice .
Wsparciem objętych zostanie 30 osób , w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn.
Każdy/a z uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatnie:
- komplet materiałów szkoleniowych
- poczęstunek podczas zajęć (woda, sok, ciastko)
- certyfikat potwierdzający udział w projekcie.
Ponadto projekt zakłada zakup 3 aparatów fotograficznych do dyspozycji na zajęciach.

Cel główny projektu:
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Włodowice w zakresie dostępu edukacji pozaszkolnej

Cele szczegółowe projektu:
- nabycie kompetencji przez dzieci i młodzież Gminy Włodowice w obszarze fotografii,
- kształtowanie postaw pro-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice,
- podniesienie poziomu wiedzy o walorach Gminy oraz świadomości  i tożsamości lokalnej.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt  „Włodowice w obiektywie ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-03-13

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2013-03-13

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.